ساختار اطلاعات هر مدخل:

 

[عنوان مدخل]

۱. یادداشت‌‌های مرتبط
[منبع یادداشت تحقیق] + [متن یادداشت تحقیق]

۲. مدرک‌های مرتبط
[نوع مدرک به اعتبار صورت آن] + [تعداد مدرک]

مثال:

 

گوهرشاد، مسجد (مشهد)

دایرةالمعارف فارسی، «مسجد گوهرشاد»: مسجدی از قرن ۹ق در شهر مشهد، استان نهم. مسجد به سبک چهارایوانی ساخته شده است و در طرفین ایوان اصلی آن دو منارۀ کاشی‌کاری قرار دارد. ...
فرهنگ فارسی، «مسجد گوهرشاد»: این مسجد در شهر مشهد در جنوب ساختمان‌های آستان قدس رضوی و وصل به آنهاست. بانی این مسجد گوهرشادآغا زن میرزا شاهرخ امیر تیمور گورکانی است. ...
لغت‌نامه، «جامع مشهد»: مسجد گوهرشاد که صحن جنوبی مرقد مطهر حضرت رضوی (ع) محسوب می‌شود. بانی آن گوهرشادآغا، زن شاهرخ پسر امیر تیمور است. ...
مدرک نوشتاری (۲) | عکس (۱۲) | طرح (۴)
close Type
Author
Publisher