نام :   
مجموعه : تعیین کنید
نوع : تعیین کنید
پدیدآور : تعیین کنید
ناشر : تعیین کنید
نوع مدرک مورد نظر را انتخاب کنید:
گزارش (۲۰۲۷۸)
عکس (۱۹۷۸)
شکل (۴۱)
مقاله (۱۰۲)
کتاب (۱۱۴)
نقشه (۸۳۳)
پدیدآور مدرک مورد نظر را انتخاب کنید:
هربرت (۱)
۳۰ | ۹۰ | ۱۸۰ مدرک از
پژوهشگر محترم، دریافت مدرک فعلا ممکن نیست. به‌زودی مشکل برطرف خواهد شد و مدارک در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

 

مخزن مدرک‌ها

شناسایی و به‌کارگیری اسناد و مدارک بخشی از کار پژوهشگر تاریخ است. برای پژوهش در تاریخ معماری ایران‌ نیز، مانند حوزه‌های دیگر پژوهش تاریخی، نیاز داریم تا به انواع مدرک دسترس داشته باشیم. اما اگر امروز بخواهیم در این حوزه تحقیق کنیم، در بیشتر اوقات ناچاریم تا خودمان دست به کار «کشف» مدارک شویم؛ مراکز اسناد و کتابخانه‌ها را یکی‌یکی بیابیم و به آنها سر بزنیم؛ و اسناد و مدارک را از کنج این مراکز بیرون بکشیم. این در حالی است که این مراکز هنوز نسبت به گردآوری بسیاری از انواع مدارک غافلند یا بنا به علل مختلف یافته‌هایشان را در اختیار محققان نمی‌گذارند. دیجیتال نبودن اسناد و مدارک هم از علل دیگر سختی دسترس به آنهاست. در چنین وضعی، یکی از وظایف این دانشنامه شناسایی، توصیف و ایجاد دسترس به اسناد و مدارک تاریخ معماری ایران است.