سازمان و اعضاء

برای ملاحظه‌ی سابقه‌ی تأسیس این دانشنامه و مدیران و اعضای پیشین آن به تاریخچه مراجعه بفرمایید.

اداره‌ی دانشنامه‌ی تاریخ معماری ایران‌شهر طی تفاهم‌نامه‌ای به تاریخ ۱/ ۹/ ۱۳۹۵ بین وزیر وقت راه و شهرسازی و رئیس وقت دانشگاه شهید بهشتی به دانشگاه شهید بهشتی منتقل شد.

 

سازمان جدید طرح و مدیران و اعضای آن به این شرح است:

 

هیئت علمی راهبردی، متشکل از
۱. مهندس سیدمحمد بهشتی (رئیس هیئت علمی)
۲. نماینده‌ی وزیر راه و شهرسازی
‏۳. نماینده‌ی کمیته‌ی تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش وزارت راه و ‏شهرسازی
۴. معاون پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی
۵. رئیس دانشکده‌ی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
۶. نماینده‌ی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی، و گردشگری
‏۷. دکتر مهرداد قیومی بیدهندی (مدیر دانشنامه)‏

 

هیئت علمی اجرایی، متشکل از
۱. دکتر مهرداد قیومی بیدهندی (مدیر دانشنامه)‏
۲. دکتر محمد غلامعلی فلاح (معاون دانشنامه)
۳. مهندس بابک ونداد (طراح معماری اطلاعات)
۴. مهندس سینا سلطانی (پژوهشگر تاریخ معماری)
۵. مهندس زهرا گلشن (پژوهشگر تاریخ)