گاهنامه اسناد معماری ایران

جلد اول

شیخ‌الحکمایی، عماد‌الدین. اسناد معماری ایران. تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری، ۱۳۸۸.

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۲-۰۲۳-۳

 

جلد دوم

افشار، ایرج و عمادالدین شیخ‌الحکمایی. اسناد معماری ایران، کتابچه‌ی املاک اینجوی فارس. تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری، ۱۳۸۹.

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۳۲-۰۷۵-۳‬

 

 

 

 

 در میان انواع اسناد مربوط به معماری ایران «وقف‌نامه» از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در وقف‌نامه‌ی‌ هر بنا یا مجموعه‌ی معماری می‌توان اطلاعات ارزشمندی درباره‌ی آن بنا و علل پیدایی آن یافت.

این جلد از مجموعه‌ی «گاهنامه‌ی اسناد معماری ایران» نُه (۹) سند را در بر دارد و در مجموع شامل دوازده وقف‌نامه است.

کهن‌ترین سند این مجموعه متعلق به سال 773 ق و جدید‌ترین آن متعلق به سال 1351 ش است. در پایان مجموعه چند نمونه از نسخه‌های اساس (اصلی) اسنادی کتاب برای آشنایی با نمونه خطوط آنها آورده شده است. برای حفظ ارتباط نسخه اساس و تسهیل در مراجعه به آن نوشته‌های اسنادی به دو بخش «متن» و «سجلات» تقسیم شده و ابتدای سطرهای متن و هر یک از سجلات سند شماره‌گذاری شده است.

 مصحح برای تسهیل جستجو در محتوای اسناد هشت نمایه شامل نمایه آیات، نمایه احادیث، جملات دعایی، نمایه نام کسان، نمایه اشعار، فهرست واژگان معماری، نمایه مشاغل و مناصب و نمایه سجع مهرها را تهیه کرده است.

 

جلد دوم این گاهنامه مربوط به یکی از موقوفات بزرگ، املاک اینجو در منطقه‌ی فارس است. در این جلد سندی از این املاک، متعلق به سده‌ی هشتم هجری قمری، معرفی و بازنویسی شده است.


 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب جلد اول

◊  مقدمه

۱. وقف‌‌‌نامهٔ آستانه شاه‌‌‌زاده حسین قزوین/ ۷۷۳ق
۲. وقف‌‌‌نامهٔ امام‌‌‌زاده جعفر دامغان (۱)/ ۸۱۵ق
۳. وقف‌‌‌نامهٔ امام‌‌‌زاده جعفر دامغان (۲)/ ۹۴۸ق
۴. وقف‌‌‌نامهٔ خانقاه حسینیّه و گنبد سبز نطنز/ ۸۵۷ق
۵. وقف‌‌‌نامهٔ آب فرات/ ۹۳۵ق
۶. وقف‌‌‌نامهٔ قنات خیرات کازرون/ ۱۱۱۷ق
۷. وقف‌‌‌نامهٔ قنات دولت‌‌‌آباد یزد/ ۱۲۱۲ق
۸. وقف‌‌‌نامهٔ مدرسه سپه‌‌‌سالار تهران/ ۱۲۹۷ق
۹. وقف‌‌‌نامهٔ عمادالملکی طبس (۱)/ ۱۳۰۰ق
۱۰. وقف‌‌‌نامهٔ عمادالملکی طبس (۲)/ ۱۳۰۰ق
۱۱. وقف‌‌‌نامهٔ عمادالملکی طبس (۳)/ ۱۳۰۱ق
۱۲. وقف‌‌‌نامهٔ موزه مقدم تهران/ ۱۳۵۱ش
◊  نمایه‌ها
◊  نمونه‌ٔ تصاویر اسناد 

 

 

فهرست مطالب جلد دوم

◊  مقدمه

◊  کتابچه‌ی املاک اینجوی فارس

◊  نمایه‌ها

◊  کتابنامه

◊  نمونه‌ی تصاویر نسخه‌ی خطی